Oferta e punës: COOPISEC rekruton disa profile: Cashier, Asistent Ekzekutiv, Konsulentë të shitjeve

Në funksion të fillimit të aktiviteteve të saj në Kongo, Reagimi Islamik i Bashkëpunimit të Solidaritetit, Kursimeve dhe Kreditit (COOPISEC):
- Zyrtari Administrativ dhe Ligjor
-Menaxheri i Operacioneve
-Menaxheri i Operacioneve
-A (Menaxher i Sistemit Informativ)
- Një oficer kreditor
- Një Kontrollues i Brendshëm
-A Shef i Agjencisë
-Three (3) Arkëtarë
-A asistente menaxheriale
-Two (2) Kontabilistë të Klientit
-Douze (12) Këshilltarët e Biznesit
Oferta e vlefshme deri në 31 Maj 2019.
Kushtet:
- Janë më pak se 40 vjeç
- Të ketë së paku dy vjet përvojë në pozicionin e kërkuar
- Jeni në dispozicion dhe keni aftësinë për të punuar nën presion

Dërgoni ose hiqni skedarin tuaj në zyrën e regjistruar 21 bis Bacongo Poto rrugë -Poto / Brazzaville (kat 2 kat)
Kontaktoni: (+ 242) 064055055 / (+ 242) 068718295

Feature:
- një letër motivimi për postin
- një kopje të diplomës që vërteton kualifikimin tuaj për pozicionin e kërkuar
-A CV me fotografi