10 tregon se keni një personalitet të rrallë (dhe të ndryshëm nga të tjerët) - SANTE PLUS MAG

A keni dëgjuar ndonjëherë për testin e famshëm amerikan "MBTI"? Ky është një pyetësor i vendosur së bashku nga Isabel Briggs Myers dhe nëna e saj, Katherine Cook Briggs. Këto të fundit u frymëzuan nga puna e psikiatrit të famshëm amerikan Carl Gustav Jung për të siguruar një qasje të mprehtë ndaj personaliteteve të ndryshme njerëzore. Duke gjykuar i besueshëm nga hulumtime të shumta shkencore dhe psikiatrike, ky test bëri të mundur identifikimin e llojeve të ndryshme të personalitetit 16.

Ky artikull u shfaq së pari SHËNDETI PLUS MAGAZINE