India: Shërbimi kompjuterik vendos objektivin për tregtarët me qepë në Delhi, MP, Maharashtra | Indi Lajme

DELHI I RI: Departamenti i Taksave mbi të Ardhurat bëri studime të tregtarëve në Maharashtra Delhi, Delhi, mbi bazën e informacionit në të cilin ishin angazhuar këta tregtarë qepë çmimet dhe transaksionet me para, duke gjeneruar një gjenerim të të ardhurave të paregjistruara, tha Ministri i Financave Anurag Thakur Lok Sabha .
"Rezultatet paraprake të këtyre transaksioneve zbuluan se shumica e këtyre tregtarëve të angazhuar në praktika të ndryshme mashtrimi, përfshirë eleminimin e të ardhurave, mbajtjen e inventarëve të paregjistruar, manipulimin e librave të llogarive, shitjen e parave të gatshme, etj. shkelja e dispozitave në lidhje me kufizimin e transaksioneve me para, tha Thakur.
Ai tha se departamenti i taksave po kryente veprimet e duhura në përputhje me ligjin në rastet përkatëse, ku u mor informacion i besueshëm në lidhje me shkeljen e dispozitave të Ligjit për tatimin mbi të ardhurat dhe ku ligji nuk përfshinte kontrolli i incidentit.
Pricesmimet e qepëve shpërthejnë në disa qytete, duke bërë që qeveria të urdhërojë një ndalim eksporti.

Ky artikull u shfaq i pari (në anglisht) më Kohët e Indisë