Ofertë profesionale për internship

0 48

Ofertë profesionale për internship

 

Shpallja e disponueshmërisë së 3 pozicioneve për praktikën profesionale.

Si pjesë e këtyre aktiviteteve, wehopegroup rekruton 3 praktikantë profesionistë për një periudhë prej 3 muajsh:
- 2 praktikant në fushën e teknologjisë së informacionit
- 1 praktikant në fushën e redaktimit audio vizual

Kushtet e aplikimit
-Praktikanti në fushën e IT duhet të ketë të paktën një BTS ose DUT në inxhinieri softuerësh
duhet të ketë punë me WordPress, larvel, jonik dhe end front

Kursanti në redaktimin audio vizual duhet të ketë të paktën një BTS në redaktimin audio vizual ose të ketë përvojë profesionale të fituar me konfigurimin e OBS Studio dhe VMIX

Palët e interesuara janë të lutur të aplikojnë njëkohësisht në adresën e postës elektronike wehopegroup@hotmail.com para datës 20 Mars, 2020

Objekti NB për fushën e IT: Inxhinieria e softverit
Objekti për fushën e redaktimit vizual Audio:
Konfigurimi OBS Studio dhe VMIX

SI TË APLIKOHEN

wehopegroup@hotmail.com

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.