Kameruni: deficiti buxhetor u zgjerua deri në fund të muajit 662 miliard FCFA në fund të shtatorit 2018(Investimi në Kamerun) - zbatimin e buxhetit të Kamerunit të lëshuar nga Ministria e Financave (Minfi), tregon se nëntë muajt e parë të vitit 2018, duke reflektuar të ardhurat dhe grante mobilizuar dhe shpenzimet e realizuara, bilanci fillore është e vendosur -318,4 miliardë FCFA. Bilanci primar jo-vaj, ndërkohë, qëndroi në 662 miliardë FCFA.

Ky deficit buxhetor u përkeqësua sepse në fund të qershorit 2018, ishte 601,2 miliard FCFA. Bilanci primar ishte në këtë periudhë në -190,5 miliard FCFA. Bilanci primar jo i naftës ishte -410,7 miliard FCFA.

Ashtu si në tremujorin e parë 2018, Minfi tregon se për të siguruar një ekzekutim të mirë të buxhetit të shtetit dhe arritjen e objektivave të vitit në shqyrtim, në një kontekst relativisht të vështirë ekonomik, social dhe buxhetor, zbatimi masat e marra që nga fillimi i gjysmës së dytë të vitit vazhduan.

Masat e ndërmarra nga qeveria për të zvogëluar deficitin buxhetor përfshijnë forcimin e mobilizimit të të ardhurave jo të naftës, shtrëngimin e rregullores buxhetore dhe përmirësimin e kontrollit të efektivitetit të shpenzimeve publike.

SA

LEXO MË SHUMË KËTU