Kategoria e lundrimit

Novelas actu

Faqja e verifikuar

# LombreDuPassé # Episode50 - Emiri bën një marrëveshje me Irmën. Nadia ende nuk mund të besojë se Firat është i përfshirë në punët e babait të saj. Atif atëherë ofron të shkatërrojë ekspozitat që kanë të bëjnë me të, por të rinjtë ...