Kategoria e lundrimit

Zakonet e mira

Super gratë e fshatit Marok - Video

Regjisori: Bouchra Ijork Lartë në Malet Atlas në Marokun qendror janë fshatra të largëta pothuajse tërësisht të dominuara nga gratë Amazigh, një rezultat i ndarjes gjeografike midis të varfërve urbanë dhe rurale, paqëndrueshmërisë së Marokut…

Njohja e Zotit, një domosdoshmëri!

A ekziston Zoti? Këtu janë gjashtë argumente të thjeshta dhe të drejtpërdrejta që qëndrojnë në themel të besimit te një Zot i tanishëm dhe i vërtetë. A jeni nga ata njerëz që do të dëshironin të kishin prova të ekzistencës së Zotit një herë e përgjithmonë? Pa presion. Jo